Rekrutacja na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

du 17 avril au 29 mai 2015

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) – jednostki nadzorowanej przez MSZ. Swoją kandydaturę można zgłaszać do 29 maja.

O stanowisko dyrektora PISM może ubiegać się osoba, która zna problematykę stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego, z dorobkiem publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim. Zgłaszający się kandydaci powinni też mieć co najmniej siedmioletni staż pracy i doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi.

Dokumenty należy składać bezpośrednio w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub je przesłać w terminie do 29 maja 2015 r.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej MSZ (http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/minister_spraw_zagranicznych_oglasza_konkurs_na_stanowisko_dyrektora_polskiego_instytutu_spraw_miedzynarodowych)

menu